Landsbowling 2024

Lørdag den 3. februar 2024 i Odense bowlingcenter, Rugårdsvej skråt over for TV2 Odense

Mødetid 10:30 og bowling fra kl. 11:00 til 13:00. Efter bowling er der bestilt Wienerschnitzel

Prisen er kr. 300,- pr. person. Drikkevarer og isbar er for egen regning.

Der er bestilt 5 baner i 2 timer. Der spilles 2 på hinanden følgende serier med baneskift mellem serier. Og begge serier er tællende, holdet består af 4 spiller og der må max. være 1 licens spiller på hvert hold. Der kan stilles med 3 mand og deres gennemsnit giver resultatet til 4 mand hvis i ikke kan finde 4. manden

Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding og betaling senest den 15. januar 2024 til René Lyholm på 20 42 80 32

Aflysning af langdistance skydning

Vi har nu gennemført de 2 første skydedage i Skallebølle på 200 meter distancen. Desværre med så lavt deltagerantal (2 personer pr. aften), at skydelederen sammen med bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre de resterende skydninger.

Vi håber på at se mange til Vingstedstævnet, så vi kan få resultater ind til landsskydningen. Hvis der ikke kommer skytter til Vingsted, vil vi alvorligt se på om vi overhovedet skal have skydning. Dette gælder også 15 meter indendørs skydning.

Kongeskydning 2023

Så fik vi gennemført kongeskydningen i godt vejr den 1. juni. Der blev dystet på banerne af de relativt få der kunne finde vej til Bullerup. Det var nemlig kun 8 personer der dukkede op. Bestyrelsen vil tage dette til efterretning, og vurdere om vi skal gennemføre flere af disse arrangementer.

Dem der nåede frem havde dog en fornøjelig eftermiddag og aften, hvor der blev skudt, raflet kastet med pile og fortalt mere eller mindre sande minder.

Derefter spiste vi vores medbragte mad, og “kongen” gav en dram til. Under spisningen blev der overrakt præmier til alle konkurrence dicipliner som foruden Kongeskydning, rafling og pilekast består af købeskydning og pistolskydning.

Kongefamilien blev i år:

Sendy Alstrøm (Konge)

Henrik Gattrup (Kronprins)

Erik Asmussen (Prins)

På billedet ses også fanebærer Sven Nyholm, som måtte se sig slået i omskydning om prinsetitlen.

Generalforsamling 2023

Torsdag den 23. februar samledes cirka 30 gamle gardere til den ordinære generalforsamling på restaurant Næsbyhoved Skoven. Traditionen tro startede man med spisning.

Som formanden påpegede, var det kun anden gang i i hvert fald 130 år at menuen ikke var kogt torsk. Den første gang var under den midlertidige og kortvarige oplukning af samfundet under Covid19 perioden.

Vi fik i stedet for rosastegt oksesteg og pandekager til dessert. Torsken var simpelthen blevet for dyr i år.

Efter tegnuddeling med det efterfølgende ”familie foto”, gik generalforsamlingen i gang. Her blev såvel beretninger som regnskab gennemgået og accepteret af de tilstedeværende. Der var ingen indkomne forslag, dog var der en dialog om Garderstuen. Skal den fortsætte i nuværende form? Et emne der blev kommenteret flittigt. Resultatet blev at os der står for Garderstuen, det næste års tid skal gøre mere for at reklamere for de enkelte arrangementer. Medlemmerne skal så modsat give tilsagn om fremmøde. Derved kan vi forhåbentlig undgå en del madspild.

Vi har også fået en ny fanebærer, idet Finn Madsen ikke ønskede denne post mere. Finn er også at finde på det vedhæftede billede; men godt gemt bag de stolte tegnmodtagere. Den nye fanebærer er Sven Nyholm, som har lovet at stå fast med fanen, uanset hvor meget det blæser.

Til sidst skal lyde et stort Tillykke til alle tegnmodtagere.

Aftenen sluttede i god ro og orden uden optøjer i gaderne efterfølgende, jævnfør sædvanligvis velunderrettede kilder.

Nytårshilsen

Bestyrelsen i Den Fyenske Garderforening vil gerne ønske alle vores medlemmer samt familie et rigtig Godt Nytår. Vi håber på at se mange af jer til vores arrangementer i 2023.

I løbet af januar udsendes indkaldelse til generalforsamling samt årskalender.

Husk vi holder nytårstaffel/Garderstue torsdag den 19. januar kl. 19:30. Vel mødt til alle.

pbv

Sendy Alstrøm

AFLYSNING

Da hverken jeg eller Jørgen er i landet i starten af december, er vi desværre nødt til at aflyse skydningen i FKS hallen.

Vi ses den første og anden tirsdag i januar kl. 19.

Bowling 2023

Så er det atter tid til at vi skal dyste om regionsmesterskabet og ikke mindst håneretten 😃 ved den efterfølgende spisning.

Det foregår Lørdag d. 7/1 2023 kl. 10.30 i

CITY BOWLING Rugårdsvej 46 5000 Odense C

Vi bowler fra kl. 11.00 og spiller først en serie hvorefter vi bytter bane og spiller endnu en serie. Derefter spisning hvor menuen er:

Wienerschnitzel m. kartofler, smørsauce og tilbehør

Pris for bowling (2 timer) og spisning pr. person ialt kr. 285.

kaffe/te eller evt. is kan købes ved betaling i baren.

Vi håber at kunne stille med min. 2 hold a 4 personer

så kom frisk ud af starthullerne.

Tilmelding senest d. 4/12 2022 til René Lyholm på mail Lyholm67@gmail.com

PS. husk vi smugtræner/varmer op på torsdag d. 24/11 2022 kl. 1900.

mvh René Lyholm

JULEFROKOST den 15. december kl. 18:30

Har du tilmeldt dig årets julefrokost?

Tilmeld dig til formanden snarest og senest den 11. december.

Prisen for julefrokosten er desværre steget, ligesom alt andet. Du skal betale kr. 170,-

For denne pris får du:

Sild og andet fisk

Lune og kolde retter

Ost

1 øl/vand og en snaps

Ris á la mande

Kaffe og småkager

Så skynd dig at blive tilmeldt og få en hyggelig stund i garderstuen på Søndre Boulevard.

Kongeskydning anno 2022

Den 2. juni kl. 16 startede årets Kongeskydning. Traditionelt foregik skydningen i Bullerup, hvor de fremmødte skytter kunne dyste om de udsatte præmier. Der var livlig aktivitet på skydebanerne, og som dagen skred frem var der adskillige der liiiiiige måtte have en købe- eller pistolskydning mere for at prøve at blive den bedste.

Det samme gjorde sig gældende ved rafling og pilekast.

Skydelederen begyndte at gøre resultaterne op ved 18:30 tiden, og kom frem til at der var hele fire personer der måtte lave omskydning om Konge og prinse titlerne. Da det var afgjort gik vi alle udenfor hvor det blev afsløret hvem der i 2022 besidder kongerækken.

Sendy Alstrøm løb med kongetitlen, Sven Nyholm blev kronprins og Ole Isaksen blev prins. Bagerst på billedet står vores fanebærer Finn Madsen.

Så var det tid til at indtage den medbragte mad, som blev skyllet ned med en enkelt snaps eller 2 samt en øl.

Efter maden blev resten af resultaterne offentliggjort, og det var nogle glade skytter der kunne modtage rødvin og øl som præmier.

Købeskydning:

Sven Nyholm 47 point

Sendy Alstrøm 47 point

Jørgen Larsen 46 point

Pistolskydning:

Sendy Alstrøm 40 point

John Rosborg 37 point

Henrik gattrup 34 point

Rafling:

Henrik Gattrup 72 point

Finne Madsen 70 point

John Rosborg 68 point

Pilekast:

Finn Madsen 64 point

John Rosborg 60 point

Preben Schak 56 point

Nu håber vi bare på at næste års kongeskydning, bliver med endnu flere deltagere.