Pause på 15meter skydning

Idet FKS skydning er nedlagt, er vi gået i tænkeboks hvad angår 15meter skydning. Indtil videre er alle programsatte indendørsskydninger sat på pause indtil nytår. Skulle du ønske at skyde, må du meget gerne henvende dig til mig snarest.

Udgivet

Aflysning af langdistance skydning

Vi har nu gennemført de 2 første skydedage i Skallebølle på 200 meter distancen. Desværre med så lavt deltagerantal (2 personer pr. aften), at skydelederen sammen med bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre de resterende skydninger.

Vi håber på at se mange til Vingstedstævnet, så vi kan få resultater ind til landsskydningen. Hvis der ikke kommer skytter til Vingsted, vil vi alvorligt se på om vi overhovedet skal have skydning. Dette gælder også 15 meter indendørs skydning.

Udgivet

Kongeskydning 2023

Så fik vi gennemført kongeskydningen i godt vejr den 1. juni. Der blev dystet på banerne af de relativt få der kunne finde vej til Bullerup. Det var nemlig kun 8 personer der dukkede op. Bestyrelsen vil tage dette til efterretning, og vurdere om vi skal gennemføre flere af disse arrangementer.

Dem der nåede frem havde dog en fornøjelig eftermiddag og aften, hvor der blev skudt, raflet kastet med pile og fortalt mere eller mindre sande minder.

Derefter spiste vi vores medbragte mad, og “kongen” gav en dram til. Under spisningen blev der overrakt præmier til alle konkurrence dicipliner som foruden Kongeskydning, rafling og pilekast består af købeskydning og pistolskydning.

Kongefamilien blev i år:

Sendy Alstrøm (Konge)

Henrik Gattrup (Kronprins)

Erik Asmussen (Prins)

På billedet ses også fanebærer Sven Nyholm, som måtte se sig slået i omskydning om prinsetitlen.

Udgivet

Generalforsamling 2023

Torsdag den 23. februar samledes cirka 30 gamle gardere til den ordinære generalforsamling på restaurant Næsbyhoved Skoven. Traditionen tro startede man med spisning.

Som formanden påpegede, var det kun anden gang i i hvert fald 130 år at menuen ikke var kogt torsk. Den første gang var under den midlertidige og kortvarige oplukning af samfundet under Covid19 perioden.

Vi fik i stedet for rosastegt oksesteg og pandekager til dessert. Torsken var simpelthen blevet for dyr i år.

Efter tegnuddeling med det efterfølgende ”familie foto”, gik generalforsamlingen i gang. Her blev såvel beretninger som regnskab gennemgået og accepteret af de tilstedeværende. Der var ingen indkomne forslag, dog var der en dialog om Garderstuen. Skal den fortsætte i nuværende form? Et emne der blev kommenteret flittigt. Resultatet blev at os der står for Garderstuen, det næste års tid skal gøre mere for at reklamere for de enkelte arrangementer. Medlemmerne skal så modsat give tilsagn om fremmøde. Derved kan vi forhåbentlig undgå en del madspild.

Vi har også fået en ny fanebærer, idet Finn Madsen ikke ønskede denne post mere. Finn er også at finde på det vedhæftede billede; men godt gemt bag de stolte tegnmodtagere. Den nye fanebærer er Sven Nyholm, som har lovet at stå fast med fanen, uanset hvor meget det blæser.

Til sidst skal lyde et stort Tillykke til alle tegnmodtagere.

Aftenen sluttede i god ro og orden uden optøjer i gaderne efterfølgende, jævnfør sædvanligvis velunderrettede kilder.

Udgivet

Nytårshilsen

Bestyrelsen i Den Fyenske Garderforening vil gerne ønske alle vores medlemmer samt familie et rigtig Godt Nytår. Vi håber på at se mange af jer til vores arrangementer i 2023.

I løbet af januar udsendes indkaldelse til generalforsamling samt årskalender.

Husk vi holder nytårstaffel/Garderstue torsdag den 19. januar kl. 19:30. Vel mødt til alle.

pbv

Sendy Alstrøm

Udgivet

AFLYSNING

Da hverken jeg eller Jørgen er i landet i starten af december, er vi desværre nødt til at aflyse skydningen i FKS hallen.

Vi ses den første og anden tirsdag i januar kl. 19.

Udgivet

Bowling 2023

Så er det atter tid til at vi skal dyste om regionsmesterskabet og ikke mindst håneretten 😃 ved den efterfølgende spisning.

Det foregår Lørdag d. 7/1 2023 kl. 10.30 i

CITY BOWLING Rugårdsvej 46 5000 Odense C

Vi bowler fra kl. 11.00 og spiller først en serie hvorefter vi bytter bane og spiller endnu en serie. Derefter spisning hvor menuen er:

Wienerschnitzel m. kartofler, smørsauce og tilbehør

Pris for bowling (2 timer) og spisning pr. person ialt kr. 285.

kaffe/te eller evt. is kan købes ved betaling i baren.

Vi håber at kunne stille med min. 2 hold a 4 personer

så kom frisk ud af starthullerne.

Tilmelding senest d. 4/12 2022 til René Lyholm på mail Lyholm67@gmail.com

PS. husk vi smugtræner/varmer op på torsdag d. 24/11 2022 kl. 1900.

mvh René Lyholm

Udgivet

JULEFROKOST den 15. december kl. 18:30

Har du tilmeldt dig årets julefrokost?

Tilmeld dig til formanden snarest og senest den 11. december.

Prisen for julefrokosten er desværre steget, ligesom alt andet. Du skal betale kr. 170,-

For denne pris får du:

Sild og andet fisk

Lune og kolde retter

Ost

1 øl/vand og en snaps

Ris á la mande

Kaffe og småkager

Så skynd dig at blive tilmeldt og få en hyggelig stund i garderstuen på Søndre Boulevard.

Udgivet

Kongeskydning anno 2022

Den 2. juni kl. 16 startede årets Kongeskydning. Traditionelt foregik skydningen i Bullerup, hvor de fremmødte skytter kunne dyste om de udsatte præmier. Der var livlig aktivitet på skydebanerne, og som dagen skred frem var der adskillige der liiiiiige måtte have en købe- eller pistolskydning mere for at prøve at blive den bedste.

Det samme gjorde sig gældende ved rafling og pilekast.

Skydelederen begyndte at gøre resultaterne op ved 18:30 tiden, og kom frem til at der var hele fire personer der måtte lave omskydning om Konge og prinse titlerne. Da det var afgjort gik vi alle udenfor hvor det blev afsløret hvem der i 2022 besidder kongerækken.

Sendy Alstrøm løb med kongetitlen, Sven Nyholm blev kronprins og Ole Isaksen blev prins. Bagerst på billedet står vores fanebærer Finn Madsen.

Så var det tid til at indtage den medbragte mad, som blev skyllet ned med en enkelt snaps eller 2 samt en øl.

Efter maden blev resten af resultaterne offentliggjort, og det var nogle glade skytter der kunne modtage rødvin og øl som præmier.

Købeskydning:

Sven Nyholm 47 point

Sendy Alstrøm 47 point

Jørgen Larsen 46 point

Pistolskydning:

Sendy Alstrøm 40 point

John Rosborg 37 point

Henrik gattrup 34 point

Rafling:

Henrik Gattrup 72 point

Finne Madsen 70 point

John Rosborg 68 point

Pilekast:

Finn Madsen 64 point

John Rosborg 60 point

Preben Schak 56 point

Nu håber vi bare på at næste års kongeskydning, bliver med endnu flere deltagere.

Udgivet

Generalforsamling og Kongeskydning

Som noget helt nyt i Den Fyenske GF slog vi torsdag den 21. oktober dørene op for både Kongeskydning og generalforsamling i Bullerup skyttehus.

Allerede fra starten af kl. 16 var der trængsel ved indskrivningen på banerne. I år var skydningen udvidet med en festskydning i anledning af at vi har 75 års jubilæum for Kongeskydningen.

Efter et par meget fornøjelige timer, hvor der også var livlig aktivitet med både rafling og pilekast, kunne de 28 tilstedeværende sætte sig til et veldækket bord hvor kokken fra Svanninge Sognegaard havde disket op med gammeldaws oksesteg og til dessert hjemmelavet romfromage.

Efter hovedretten var der uddeling af anciennitetstegn til 8 gamle gardere. desværre var der nogle der havde meldt afbud. De vil få deres tegn senere.

Vicepræsident for region IV, René Rasmussen (Nordfyns GF), var indbudt som særlig gæst, og han havde hvervet med at uddele 2 særlige tegn.

Foreningen havde indstillet både Sep 65 Jørgen Larsen og Feb 81 Sendy Alstrøm til De danske Garderforeningers hæderstegn. Dette var bevilliget i Præsidiet, og det var et par overraskede og glade gutter der modtog hædersbevisningen med stolthed.

Så var det blevet tid til at løfte slørets for Kongeskydningens vindere som alle er nævnt herunder:

Kongeskydningen:

Konge: René Lyholm

Kronprins: Sven Nyholm

Prins: Jørgen Larsen

Købeskydning:

 1. Henrik Gattrup
 2. Sendy Alstrøm
 3. Sven Nyholm

Pistolskydning:

 1. Sendy Alstrøm
 2. Sven Nyholm
 3. Ole Isaksen

Festskydning i anledning af 75-års jubilæum:

 1. Ole Isaksen
 2. René Lyholm
 3. Kai Hermansen

Rafling:

 1. Sendy Alstrøm
 2. Jørgen Larsen
 3. Frede Bang Olsen

Pilekast:

 1. Finn Madsen
 2. Preben Schack
 3. Frede Bang Olsen

Efter maden var sunket og kaffen kommet på bordet indledte formand Henrik Gattrup generalforsamlingen med oplæsning af de medlemmer af foreningen der er gået bort siden sidste generalforsamling, efterfulgt af et minuts stilhed. Æret være deres minde.

Til ordstyrer blev valgt Preben Schack, som ledte generalforsamlingen gennem alle dagsordenens punkter.

Alle punkter blev gennemgået i god ro og orden og dem der var på valg blev genvalgt med applaus.

Efter generalforsamlingen var det tid til opbrud, og mange gav udtryk for at det havde været en rigtig god aften i Garderforeningens tegn.

Udgivet