Generalforsamling 21. februar 2019

Torsdag den 21. februar afholdt den Fyenske GF sin ordinære generalforsamling. I år blev denne afholdt på restaurent Næsbyhoved skoven, hvor menuen traditionen tro var kogt torsk med tilbehør.

Under maden blev diverse hæderstegn udleveret. På billedet ses de glade tegnmodtagere.

Siddende fra venstre: Jørgen Faltum (50 år), Nils Broe (50 år), Jesper Carl Hansen (50 år), Poul Allan Vejlstrup (50 år), Jørgen Larsen (DSL fortjensttegn i bronze)

Stående fra venstre: Sven Thorsten Lund (10 år), Mikael Larsen (25 år), Sven Nyholm (10 år), Jesper Fabricius (40 år), Kenneth Kjær Kunz (10 år), formand Henrik Gattrup

Bagerst fanebærer Finn Madsen

Efter maden startede generalforsamlingen med at vælge Christian Tvede til dirigent. Referaterne kan læses her:

Referat-generalforsamling-2019

Beretning fra skydeudvalgsformanden 2018

Udgivet

130 års jubilæum

Lørdag den 6. juli 2019 vil vi markere at det er 130 år siden Den Fyenske Garderforening blev oprettet.

Dette vil foregå på samme vis som da vi blev stiftet. Vi tager båden fra Filosofgagen kl. 11:45 ud til Fruens Bøge, hvor vi vandrer op til Carlslund og spiser æggekage. Når æggekagen er fordøjet kan vi forlyste os med at lytte til Advokatens New Orleans Band, hvorefter vi tager båden hjem igen senest  kl. 17:30.

Det koster 260,- pr. person ekskl. drikkevarer, som skal indbetales på konto 6006892 regnr. 1551, efter tilmelding til formanden.

Betaler du inden 15. marts er beløbet kun 210,-

Tag derfor konen/kæresten med og få en hyggelig lørdag i godt selskab.

 

Se nærmere her: 130 jubi invitation

Udgivet