Kongeskydning anno 2019

Torsdag den 6. juni kl. 16:00 præcis lød de første skud på banerne i Bullerup. Hermed var årets traditionelle Kongeskydning sat i gang. Fra starten var der lystig handel i indskrivningen, hvor rå mønt blev udvekslet med skydekort, skiver patroner og sågar en enkelt vand eller 2 for at dulme nerverne.

Når skytterne havde været på banen for at skyde en af de tre slags skydninger, Kongeskydningen, købeskydning eller pistolskydning, listede flere sig forbi ølkassen for at skylle resultatet ned.

Ventetiden gik med rafling og pilekast samt en masse gardersnak.

I alt dukkede 11 gæve skytter op. Dette var bedre end sidste år; men langt fra hvad der kunne forventes af en forening af vores størrelse.

 

Da klokken var 19 og efter et par omskydninger, stod det fast hvem der skulle præmieres.

Billedet viser fra venstre Konge: SEP 65 Jørgen Larsen, Kronprins: JUN 83 Sven Nyholm og Prins: JAN 77 Ole Isaksen samt formand Henrik Gattrup. Bagved vores fanebærer Finn Madsen

Ved den efterfølgende spisning af de medbragte madpakker, var der en af de kongelige der venligt sponserede en tår brændevin til alle. Tak for det!

 

Udgivet

Bowlingafslutning 2019

Torsdag aften den 28. marts mødtes 8 gamle gardere til endnu en dyst om pokalen for 2019.

Samme aften overrakte den nye bowlingformand René Lyholm pokalen 2018 til Frede Bang Olsen.

En stor tak til vores utrættelige Poul Agertoft for endnu et veludført arrangement.

Udgivet

Generalforsamling 21. februar 2019

Torsdag den 21. februar afholdt den Fyenske GF sin ordinære generalforsamling. I år blev denne afholdt på restaurent Næsbyhoved skoven, hvor menuen traditionen tro var kogt torsk med tilbehør.

Under maden blev diverse hæderstegn udleveret. På billedet ses de glade tegnmodtagere.

Siddende fra venstre: Jørgen Faltum (50 år), Nils Broe (50 år), Jesper Carl Hansen (50 år), Poul Allan Vejlstrup (50 år), Jørgen Larsen (DSL fortjensttegn i bronze)

Stående fra venstre: Sven Thorsten Lund (10 år), Mikael Larsen (25 år), Sven Nyholm (10 år), Jesper Fabricius (40 år), Kenneth Kjær Kunz (10 år), formand Henrik Gattrup

Bagerst fanebærer Finn Madsen

Efter maden startede generalforsamlingen med at vælge Christian Tvede til dirigent. Referaterne kan læses her:

Referat-generalforsamling-2019

Beretning fra skydeudvalgsformanden 2018

Udgivet

130 års jubilæum

Lørdag den 6. juli 2019 vil vi markere at det er 130 år siden Den Fyenske Garderforening blev oprettet.

Dette vil foregå på samme vis som da vi blev stiftet. Vi tager båden fra Filosofgagen kl. 11:45 ud til Fruens Bøge, hvor vi vandrer op til Carlslund og spiser æggekage. Når æggekagen er fordøjet kan vi forlyste os med at lytte til Advokatens New Orleans Band, hvorefter vi tager båden hjem igen senest  kl. 17:30.

Det koster 260,- pr. person ekskl. drikkevarer, som skal indbetales på konto 6006892 regnr. 1551, efter tilmelding til formanden.

Betaler du inden 15. marts er beløbet kun 210,-

Tag derfor konen/kæresten med og få en hyggelig lørdag i godt selskab.

 

Se nærmere her: 130 jubi invitation

Udgivet

Kongeskydning 2018 i Bullerup Skyttehus

 

Torsdag den 7. juni kl. 16 mødte et mindre antal flotte gamle gardere op til et traditionsrigt skydearrangement i Bullerup skyttehus.

Som vanlig skulle der skydes både konge- og købeskydning, ligesom der var mulighed for at skyde med pistol, kaste med pile og terninger, samt få en god gardersludder over en kop læskende øl på denne varme sommerdag.

Da alle havde afviklet skydningerne, var det tid til at få fastlagt kongerækken således:

Konge Sendy Alstrøm 29 point

Kronprins Henrik Gattrup 27 point

Prins Lars Rex 26 point

På billedet ses foruden ”de kongelige” vores stoute fanebærer Finn Madsen med foreningens meget flotte fane.

Herefter bød arrangementet på medbragt madpakke, hvor ”de kongelige” bød på en dram, hvorefter der blev uddelt mange fine præmier i de forskellige discipliner.

 

Købeskydning:

Henrik Gattrup 46 point

Jørgen Larsen 42 point (vandt omskydning9

Finn Madsen 42 point

 

Pistolskydning:

Sendy Alstrøm 36 point

Lars Rex 29 point

Henrik Gattrup 27 point

 

Rafling:

Leif Ringmann 84 point

Nils Broe 70 point

Bent Johannsen 69 point

 

Pilekast:

Leif Ringmann 116 point

Poul Agertoft 104 point

Bent Johannsen 93 point

Desværre var vi så tilpas antal at alle kunne komme hjem med en præmie. Dette forhold håber jeg på bliver rettet til næste år, hvor jeg gerne ser en fordobling i antallet af skytter.

Der skal også lyde en tak til de trofaste hjælpere Nils og Jørgen denne dag.

 

Sendy Alstrøm

 

Udgivet