Blå fest i Odense

blfestodense_20160305-1-2

Lørdag den 5. marts kl. 11:25 præcis stod det kommende vagtkompagni opmarcheret foran Hotel HC Andersen i midten af Odense.

Regnen havde været truende hele formiddagen, alligevel var der sort af tilskuere. Dels pårørende, dels nysgerrige Odenseanere, der var på torvedag.

Den Fyenske var repræsenteret med et fanekommando på 6 gæve ”gamle” gardere, klar til at gå foran kompagniet.

blfestodense_20160305-4Efter at være rettet op overtog kompagnichef kaptajn Lisa Bjerre kommandoen og beordrede de 6 tamburer på højre fløj.

Herefter startede marchen med vores flotte fane højt hævet, foran kompagniet. Ruten var lagt således at marchen gik gennem Odenses centrum og gennem Vestergade tilbage til startstedet ved hotellet.

blfestodense_20160305-11-2På dette tidspunkt tog regnen til, og det var derfor en god ting at alle nu blev kommanderet ind i foyeren til koncertsalen, hvor der blev skænket Albani øl.

Borgmester Anker Boye bød officielt velkommen til Odense, og herefter bød Den Fyenske Garderforenings formand velkommen og talte lidt om REX-turen og Blå Vagt. Til sidst takkede Kaptajn Lisa Bjerre for velkomsten og derefter havde garderne fri frem til aftenens Blå Fest.

blfestodense_20160305-10Formand Henrik Gattrup var behjælpelig med rute og praktiske informationer i forbindelse med blå fest i Odense.

Udgivet