Gardergolf 2021

Kære Fynske Gardergolfer
Så fik vi afviklet de to første matcher før sommerpausen. Vedhæftet følger opdateret resultatliste samt foto fra præmieoverrækkelse.

På foto fra dagens match: forrest fra venstre Niels Skovgaard, som blev nr. 2, bagerst, vinder Ove Folmer Jensen, fra højre forrest Herluf Hansen, som blev nr. 3, bagerst Frede Bang Olsen.

Der har i forbindelse med generalforsamlingen i Den Fynske Garderforening været tradition for, at den samlede vinder af årets turnering har fået overrakt pokal og præmie. Grundet Corona har den årlige generalforsamling imidlertid ikke været afholdt, hvorfor vi ved afslutningen af sidste match ved Odense Eventyr Golf har taget hånd om overrækkelse af en samlet vinder af de fire matcher i 2020, og vinderen blev Frede Bang Olsen.

Matcher:Vores erfaring fra de første to matcher i år har vist, at der ikke er kommet yderligere/nye deltagere til vores arrangementer, selv som de blev afviklet på lørdage!Der er således besluttet, at vi spiller de sidste to matcher på fredage i september og oktober 2021.  
Afvikling af matcher efter sommerpause:

  • Fredag den 10. september 2021
  • Fredag den 1. oktober 2021

Resultater:

Yderligere information med program udsendes senere.God sommer.

Udgivet