Generalforsamling 2023

Torsdag den 23. februar samledes cirka 30 gamle gardere til den ordinære generalforsamling på restaurant Næsbyhoved Skoven. Traditionen tro startede man med spisning.

Som formanden påpegede, var det kun anden gang i i hvert fald 130 år at menuen ikke var kogt torsk. Den første gang var under den midlertidige og kortvarige oplukning af samfundet under Covid19 perioden.

Vi fik i stedet for rosastegt oksesteg og pandekager til dessert. Torsken var simpelthen blevet for dyr i år.

Efter tegnuddeling med det efterfølgende ”familie foto”, gik generalforsamlingen i gang. Her blev såvel beretninger som regnskab gennemgået og accepteret af de tilstedeværende. Der var ingen indkomne forslag, dog var der en dialog om Garderstuen. Skal den fortsætte i nuværende form? Et emne der blev kommenteret flittigt. Resultatet blev at os der står for Garderstuen, det næste års tid skal gøre mere for at reklamere for de enkelte arrangementer. Medlemmerne skal så modsat give tilsagn om fremmøde. Derved kan vi forhåbentlig undgå en del madspild.

Vi har også fået en ny fanebærer, idet Finn Madsen ikke ønskede denne post mere. Finn er også at finde på det vedhæftede billede; men godt gemt bag de stolte tegnmodtagere. Den nye fanebærer er Sven Nyholm, som har lovet at stå fast med fanen, uanset hvor meget det blæser.

Til sidst skal lyde et stort Tillykke til alle tegnmodtagere.

Aftenen sluttede i god ro og orden uden optøjer i gaderne efterfølgende, jævnfør sædvanligvis velunderrettede kilder.

Udgivet