Generalforsamling 21. februar 2019

Torsdag den 21. februar afholdt den Fyenske GF sin ordinære generalforsamling. I år blev denne afholdt på restaurent Næsbyhoved skoven, hvor menuen traditionen tro var kogt torsk med tilbehør.

Under maden blev diverse hæderstegn udleveret. På billedet ses de glade tegnmodtagere.

Siddende fra venstre: Jørgen Faltum (50 år), Nils Broe (50 år), Jesper Carl Hansen (50 år), Poul Allan Vejlstrup (50 år), Jørgen Larsen (DSL fortjensttegn i bronze)

Stående fra venstre: Sven Thorsten Lund (10 år), Mikael Larsen (25 år), Sven Nyholm (10 år), Jesper Fabricius (40 år), Kenneth Kjær Kunz (10 år), formand Henrik Gattrup

Bagerst fanebærer Finn Madsen

Efter maden startede generalforsamlingen med at vælge Christian Tvede til dirigent. Referaterne kan læses her:

Referat-generalforsamling-2019

Beretning fra skydeudvalgsformanden 2018

Udgivet