Generalforsamling og Kongeskydning

Som noget helt nyt i Den Fyenske GF slog vi torsdag den 21. oktober dørene op for både Kongeskydning og generalforsamling i Bullerup skyttehus.

Allerede fra starten af kl. 16 var der trængsel ved indskrivningen på banerne. I år var skydningen udvidet med en festskydning i anledning af at vi har 75 års jubilæum for Kongeskydningen.

Efter et par meget fornøjelige timer, hvor der også var livlig aktivitet med både rafling og pilekast, kunne de 28 tilstedeværende sætte sig til et veldækket bord hvor kokken fra Svanninge Sognegaard havde disket op med gammeldaws oksesteg og til dessert hjemmelavet romfromage.

Efter hovedretten var der uddeling af anciennitetstegn til 8 gamle gardere. desværre var der nogle der havde meldt afbud. De vil få deres tegn senere.

Vicepræsident for region IV, René Rasmussen (Nordfyns GF), var indbudt som særlig gæst, og han havde hvervet med at uddele 2 særlige tegn.

Foreningen havde indstillet både Sep 65 Jørgen Larsen og Feb 81 Sendy Alstrøm til De danske Garderforeningers hæderstegn. Dette var bevilliget i Præsidiet, og det var et par overraskede og glade gutter der modtog hædersbevisningen med stolthed.

Så var det blevet tid til at løfte slørets for Kongeskydningens vindere som alle er nævnt herunder:

Kongeskydningen:

Konge: René Lyholm

Kronprins: Sven Nyholm

Prins: Jørgen Larsen

Købeskydning:

 1. Henrik Gattrup
 2. Sendy Alstrøm
 3. Sven Nyholm

Pistolskydning:

 1. Sendy Alstrøm
 2. Sven Nyholm
 3. Ole Isaksen

Festskydning i anledning af 75-års jubilæum:

 1. Ole Isaksen
 2. René Lyholm
 3. Kai Hermansen

Rafling:

 1. Sendy Alstrøm
 2. Jørgen Larsen
 3. Frede Bang Olsen

Pilekast:

 1. Finn Madsen
 2. Preben Schack
 3. Frede Bang Olsen

Efter maden var sunket og kaffen kommet på bordet indledte formand Henrik Gattrup generalforsamlingen med oplæsning af de medlemmer af foreningen der er gået bort siden sidste generalforsamling, efterfulgt af et minuts stilhed. Æret være deres minde.

Til ordstyrer blev valgt Preben Schack, som ledte generalforsamlingen gennem alle dagsordenens punkter.

Alle punkter blev gennemgået i god ro og orden og dem der var på valg blev genvalgt med applaus.

Efter generalforsamlingen var det tid til opbrud, og mange gav udtryk for at det havde været en rigtig god aften i Garderforeningens tegn.

Udgivet