Generalforsamlingen i 2016

dfg_2016_tegnmodtagere2-3

Generalforsamlingen i slutningen af februar 2016 havde 45 deltagere – formanden kunne berette om en svag medlemsfremgang idet den Fyenske nu har 310 medlemmer.

Forud for generalforsamlingen var der uddeling af hæderstegn, herunder 2 overraskelser idet både Formand Henrik Gattrup og bestyrelsesmedlem Poul Agertoft fik De Danske Garderforeningers hæderstegn.

Udgivet