Generalforsamlingen i 2017

Generalforsamling 2017
Fredag d. 24. februar afholdt vi generalforsamling. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Christian Tvede trådte tilbage efter 19 år i bestyrelsen, og vi siger 1.000 tak for din indsats. Torben S. Andreasen blev indvalgt i bestyrelsen og vi byder dig velkommen.

Hæderstegnmodtagere
Der var følgende hæderstegnmodtagere:
Fra venstre i første række: Jørgen P. Tornbjerg Pedersen og Gudmund Christensen 60-årstegn
Anden række Faneløjtnant Jørgen Larsen. Uffe Clausen og Dennis Schøn Larsen 10-årstegn. Otto Madsen, Per Svop og Jens Nørregaard Larsen 25 årstegn. Formanden.
Tredje række: Christian Ole Nørregaard, Kjeld Albert Mortensen, Knud Erik Olesen 40-årstegn. Fjerde række Ole Bjarne Svop 50-årstegn, Erling Lund 40-års tegn og Poul Rasmus Fjord Isaksen 50-årstegn. Den Fyenske ønsker jer alle tillykke.
Udgivet