Historie

Oprettet 6. juli 1889 – Forening nr. 2 i Region 4

Som den første lokale garderforening stiftedes Den Fyenske Garderforening den 6. juli 1889. 4 år forinden var Garderforeningen stiftet, og med hjemsted København, var mange medlemmer af navn men ikke af gavn. Dette medførte at 9 gamle gardere, på foranledning af Forlagsboghandler Chr. Milo, 7-3-74, tog initiativet til at sammenkalde gamle fynske gardere til at mødtes. Der blev indrykket en annonce vedrørende ”en festlig Sammenkomst i Pavillonen i Fruens Bøge Løverdagen den 6te Juli Kl. 4 Eftermiddag”. Annoncen indeholdt sågar en rutebeskrivelse, idet ”Afrejsen fra Odense til Fruens Bøge sker med Dampbådene” ad Odense Å fra Filosofgangen. Den Fyenske Garderforening stiftedes på 40 årsdagen for slaget ved Fredericia, den 6. juli 1889 med et medlemstal på ca. 100, og efter foreningens stiftelse var der ”en tarvelig Festmiddag á 2 kr. Kuverten”.

stiftelsesannonce-2

Ved en højtidelighed i Fruens Bøge den 20.juli 1892 indviede Biskop Balslev, 316-4-1871, foreningen første fane. Denne fane tjente foreningen gennem de næste 60 år, og blev efterhånden så godt slidt, at der i 1952 blev investeret i en ny fane, der blev indviet på generalforsamlingen den 18. november samme år. På denne generalforsamling blev der også vedtaget en ændring af foreningens love, hvor bl.a. generalforsamlingen blev flyttet afholdelse inden den første marts. Den Fyenske Garderforenings tredje fane blev indviet på generalforsamlingen den 28. februar 1996.

I årenes løb var der efterhånden stiftet mange garderforeninger rundt om i landet, og i 1911 da Den Fyenske Garderforenings medlemstal var nået 233, måtte foreningen afgive nogle sydfynske medlemmer, idet først Faaborgegnens gamle Gardere stiftedes i august og senere i oktober stiftedes Langelands Garderforening. Siden er der stiftet yderligere 7 lokalforeninger på Fyn og Ærø. Hver gang er der gået medlemmer fra Den Fyenske, men det har været til gavn for garderbevægelsen i de lokale samfund. I nogle trange år havde foreningen modgang, men formænds og bestyrelsers målbevidste arbejde samt medlemmernes sammenhold og aktive tagen del i Den Fyenske Garderforenings trivsel betød at medlemstallet begyndte at stige, og har nu i mange år svinget omkring 400 medlemmer.

Den Fyenske Garderforening forsøger at holde et højt aktivitetsniveau. Vi udsender hvert år en lille praktisk folder med 35-40 arrangementer. I folderen reklamerer vi naturligvis for de to årgangsparader, Repræsentantskabsmødet og vores regions fællesarrangement, men resten er vore egne arrangementer.

Skydning har alle dage været Den Fyenske Garderforenings hovedaktivitet. Det startede oprindeligt som et særskilt skyttelaug med egen generalforsamling, men blev senere lagt ind som en af foreningens aktiviteter. I 1940-45 havde tyskerne forbudt almindelige geværer, så der blev skudt med luftgevær i den periode, et luftgevær som stadig er i Den Fyenske Garderforenings våbensamling. I dag skydes der første og anden mandag i vinterhalvåret på 15 m bane, og sæsonen afsluttes med familieskydning, hvor koner, kærester, børn og børnebørn kan deltager. Sidst i 2006 investerede foreningen i en pistol til supplement på 15 m banen, pistolskydning er også på programmet om mandagen. Skulle der være nogle af I andre foreninger der også skyder med pistol, og er indstillet på en dyst, så er vi klar. Om sommeren skydes der om onsdagen på 200 m bane.

Først på sommeren afholdes Kongeskydning, som første gang blev afholdt i 1946. På denne dag, der er vores fornemmeste skydning, er der flere discipliner, nemlig købeskydning (15 m), pistolskydning (15 m), pilekast, maskinrafling og så selve Kongeskydningen (15 m). Der skydes fra kl. 16 og til kl. 19, hvorefter eventuelle omskydninger gennemføres. De tre bedste skytter bliver Konge, Kronprins og Prins, som hver tildeles en skydemedalje samt modtager et skærf med sølvskjold til bæring over højre skulder.

Den Fyenske Garderforening er også medlem af Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn, som er et samvirke mellem 22 forskellige fynske soldaterforeninger. Her er det en tradition med Fugleskydning 1. lørdag i september. Også her skydes efter de kongelige titler, men modsat vores Kongeskydning er det ikke her nødvendigvis den bedste skytte der bliver kongelig.

I 1958 gik nogle medlemmer fra Garderforeningen i København, Garderforeningen for Kolding og Omegn samt Den Fyenske Garderforening sammen om en skydning som i årenes løb er blevet en fast tradition, og i foråret 2007 fejredes Trekantskydning nr. 50.

I vinterhalvåret har vi garderaften hver tredje torsdag i måneden. Vi starter som regel tredje torsdag i oktober med gule ærter. Det er et arrangement som tiltrækker mange, men i år begyndte vi sæsonen en måned før, så tredje torsdag i september var vi ca. 30 gardere til gule ærter, med det hele. Ved vores normale garderaftener har vi som regel et eller andet foredrag eller indlæg om et interessant emne efterfulgt af et par snitter, øl/vand og kaffe. Emnerne til indlæggene kan være nogle af vore egne medlemmer der har en særlig hobby eller interesse eller vi har fået arrangeret nogen udefra. Vi har haft besøg af Karin Cecilia Cruz Madsen, som holdt foredrag om TV-2’s kriminalmagasin Station 2, vi har haft foredrag af helikopterpilot Steen Dahrup, og i oktober har vi foredrag om Garand-geværet. Efter foredragene, til snitterne er der hyggesnak og senere historier, kortspil m.v.