Kongeskydning 2023

Så fik vi gennemført kongeskydningen i godt vejr den 1. juni. Der blev dystet på banerne af de relativt få der kunne finde vej til Bullerup. Det var nemlig kun 8 personer der dukkede op. Bestyrelsen vil tage dette til efterretning, og vurdere om vi skal gennemføre flere af disse arrangementer.

Dem der nåede frem havde dog en fornøjelig eftermiddag og aften, hvor der blev skudt, raflet kastet med pile og fortalt mere eller mindre sande minder.

Derefter spiste vi vores medbragte mad, og “kongen” gav en dram til. Under spisningen blev der overrakt præmier til alle konkurrence dicipliner som foruden Kongeskydning, rafling og pilekast består af købeskydning og pistolskydning.

Kongefamilien blev i år:

Sendy Alstrøm (Konge)

Henrik Gattrup (Kronprins)

Erik Asmussen (Prins)

På billedet ses også fanebærer Sven Nyholm, som måtte se sig slået i omskydning om prinsetitlen.

Udgivet