Gardergolf 2021

Kære Fynske Gardergolfer
Så fik vi afviklet de to første matcher før sommerpausen. Vedhæftet følger opdateret resultatliste samt foto fra præmieoverrækkelse.

På foto fra dagens match: forrest fra venstre Niels Skovgaard, som blev nr. 2, bagerst, vinder Ove Folmer Jensen, fra højre forrest Herluf Hansen, som blev nr. 3, bagerst Frede Bang Olsen.

Der har i forbindelse med generalforsamlingen i Den Fynske Garderforening været tradition for, at den samlede vinder af årets turnering har fået overrakt pokal og præmie. Grundet Corona har den årlige generalforsamling imidlertid ikke været afholdt, hvorfor vi ved afslutningen af sidste match ved Odense Eventyr Golf har taget hånd om overrækkelse af en samlet vinder af de fire matcher i 2020, og vinderen blev Frede Bang Olsen.

Matcher:Vores erfaring fra de første to matcher i år har vist, at der ikke er kommet yderligere/nye deltagere til vores arrangementer, selv som de blev afviklet på lørdage!Der er således besluttet, at vi spiller de sidste to matcher på fredage i september og oktober 2021.  
Afvikling af matcher efter sommerpause:

  • Fredag den 10. september 2021
  • Fredag den 1. oktober 2021

Resultater:

Yderligere information med program udsendes senere.God sommer.

Nye slips

Livgarden har efter lang tids arbejde fremkommet med 2 nye friske slips, der kan købes. Disse slips kan bæres af alle der er eller har været i Livgarden.

De kan købes via Gardershop.dk og koster 249,- pr. stk. Skal det gives som gave, kan en særlig gaveæske tilkøbes for 25,-.

Herunder kan du se hvordan man kan bære de nye slips. Hvilket du vælger er naturligvis op til dig. Husk blot på at for hvert slips der bliver solgt, går der et beløb til Livgardens fond.

Kongeskydning

Desværre ser vi os nødt til også at aflyse kongeskydningen, selvom den er annonceret i Garderbladet. Vi tør ikke stå inde for at kunne overholde retningslinjerne på selve skydebanen med restriktioner der er på nuværende tidspunkt.

Gardergolf

Gardergolf Fyn inviterer til golfturnering 2020:

NB: Deltagelse i turneringen er åben for alle gardere, som spiller golf og som er medlem af en af de fynske garderforeninger – Region IV.

Hermed planlagte datoer for Gardergolf 2020:

  • 01.05.2020 – Odense Eventyr Golfklub
  • 12.06.2020 – Faaborg Golfklub
  • 07.08.2020 – H.C. Andersen Golfklub, Bogense
  • 04.09.2020 – Odense Golfklub

Matchprogram: Ca. 2 uger før afviklingen af hver match udsendes invitation med program.

For deltagerne i Gardergolf Fyn gælder følgende regler:

  • Golfspilleren skal være medlem af en fynsk garderforening samt medlem af en golfklub under DGU eller
  • Golfspiller med en særlig godkendelse fra golfudvalget – der ikke er medlem af en fynsk garderforening, men medlem af en golfklub under DGU.

Der spilles stableford.

PS: Ved pointlighed vinder spilleren med laveste handicap.

Greenfee – den fynske ordning: Medlemmer fra de fynske golfklubber kan spille alle hverdage til kr. 200,-

Mødetid: 09.00, en time før første bold slås ud.

Første bold: slås ud kl. 10.00 præcis.

Matchfee til Gardergolf Fyn: kr. 80,00

Præmier: For hver match uddeles følgende præmier:

Vi spiller om 6 flasker god rødvin, hvor nr. 1, 2 og 3 modtager henholdsvis 3, 2 og 1 flaske(r) rødvin.

Alle arrangementer afsluttes med spisning og præmieoverrækkelse.

For mere information kontakt Ove Folmer Jensen på mail: ovefolmer@icloud.com

Kom og vær med i en hyggelig turnering.

Generalforsamling 2020

Torsdag den 27. februar mødtes 30 gamle gardere på restaurant Næsbyhovedskoven for at afholde ordinær generalforsamling.

Først blev fanen ført ind.

Inden generalforsamlingen blev der serveret torsk med tilbehør og pandekager. En tradition der har været holdt i hævd, så langt analerne går tilbage.

Herunder ses et udsnit af forventningsfulde deltagere.

Mellem hovedret og dessert var der tid til overrækkelse af årstegn.

Desværre var ikke alle tegnmodtagere mødt op. På billedet herunder ses de tilstedeværende tegnmodtagere med formand Henrik Gattrup på fløjen og fanebærer Finn Madsen i baggrunden.

Efter maden startede selve generalforsamlingen, hvor formand og udvalgsformænd, samt kasserer hver havde deres indlæg.

Kort fortalt var der ingen overraskelser, og alle modtog genvalg med applaus. dette må siges at være den bedste anerkendelse fra medlemmerne til bestyrelsen for deres arbejde.

Aftenen sluttede i fred og fordragelighed, med bestyrelsens ønske om at se så mange som muligt til årets arrangementer.

130 års jubilæumstur til Carlslund

Endelig oprandt den 6. juli 2019 hvor den Fyenske GF havde 130 års jubilæum.

Solskin?….nej det regnede hele formiddagen, så paraplyen måtte frem.

Vel ankommet til Filosofgangen hvor vores gamle fanebærer Poul Agertoft stod vagt ved skilderhuset, forsøgte formanden at få styr på tropperne.

 

3 geledder i stram antrædning? Nej det blev det ikke til. Det var sikkert fordi vi havde damer med. Dette ville ødelægge enhver retstilling med maven trukket ind og brystet frem!

Det nærmeste man kunne komme var en god køkultur for at komme ombord i båden “H.C. Andersen” som sejlede os en dejlig tur på Odense å ud til Fruens Bøge.

Efter en kort spadseretur ankom vi til Carlslund hvor vi samlet var 46 gamle gardere med fruer.

Snakken gik lystigt og Jacob der er medejer af restauranten fortalte lidt om historien. Jacob er selv gammel garder (okt 95), og er nu selvfølgelig også medlem i vores forening.

Så kom æggekagen på bordet, og den efterfulgtes af en sodavand eller 2. Jaaaa… man kunne da også skimte en øl og en snaps hist og her i dagens anledning.

Under maden begyndte musikken, som på denne dag var “Advokatens New Orleans band”, at spille skøn jazz musik. Snakken gik højt og det ene tomme fad blev afløst af nye fyldte, af de hjælpsomme tjenere.

Da maden og kaffen var sunket, gik selskabet tilbage ad skovstien til båden for at blive sejlet tilbage til udgangspunktet efter en god eftermiddag.

En stor tak skal lyde til dem der deltog og en særlig tak til de udenbys gæster fra Horsens GF som snart følger trop med deres jubilæum.

 

Sendy

Kongeskydning anno 2019

Torsdag den 6. juni kl. 16:00 præcis lød de første skud på banerne i Bullerup. Hermed var årets traditionelle Kongeskydning sat i gang. Fra starten var der lystig handel i indskrivningen, hvor rå mønt blev udvekslet med skydekort, skiver patroner og sågar en enkelt vand eller 2 for at dulme nerverne.

Når skytterne havde været på banen for at skyde en af de tre slags skydninger, Kongeskydningen, købeskydning eller pistolskydning, listede flere sig forbi ølkassen for at skylle resultatet ned.

Ventetiden gik med rafling og pilekast samt en masse gardersnak.

I alt dukkede 11 gæve skytter op. Dette var bedre end sidste år; men langt fra hvad der kunne forventes af en forening af vores størrelse.

 

Da klokken var 19 og efter et par omskydninger, stod det fast hvem der skulle præmieres.

Billedet viser fra venstre Konge: SEP 65 Jørgen Larsen, Kronprins: JUN 83 Sven Nyholm og Prins: JAN 77 Ole Isaksen samt formand Henrik Gattrup. Bagved vores fanebærer Finn Madsen

Ved den efterfølgende spisning af de medbragte madpakker, var der en af de kongelige der venligt sponserede en tår brændevin til alle. Tak for det!

 

Bowlingafslutning 2019

Torsdag aften den 28. marts mødtes 8 gamle gardere til endnu en dyst om pokalen for 2019.

Samme aften overrakte den nye bowlingformand René Lyholm pokalen 2018 til Frede Bang Olsen.

En stor tak til vores utrættelige Poul Agertoft for endnu et veludført arrangement.

Generalforsamling 21. februar 2019

Torsdag den 21. februar afholdt den Fyenske GF sin ordinære generalforsamling. I år blev denne afholdt på restaurent Næsbyhoved skoven, hvor menuen traditionen tro var kogt torsk med tilbehør.

Under maden blev diverse hæderstegn udleveret. På billedet ses de glade tegnmodtagere.

Siddende fra venstre: Jørgen Faltum (50 år), Nils Broe (50 år), Jesper Carl Hansen (50 år), Poul Allan Vejlstrup (50 år), Jørgen Larsen (DSL fortjensttegn i bronze)

Stående fra venstre: Sven Thorsten Lund (10 år), Mikael Larsen (25 år), Sven Nyholm (10 år), Jesper Fabricius (40 år), Kenneth Kjær Kunz (10 år), formand Henrik Gattrup

Bagerst fanebærer Finn Madsen

Efter maden startede generalforsamlingen med at vælge Christian Tvede til dirigent. Referaterne kan læses her:

Referat-generalforsamling-2019

Beretning fra skydeudvalgsformanden 2018

130 års jubilæum

Lørdag den 6. juli 2019 vil vi markere at det er 130 år siden Den Fyenske Garderforening blev oprettet.

Dette vil foregå på samme vis som da vi blev stiftet. Vi tager båden fra Filosofgagen kl. 11:45 ud til Fruens Bøge, hvor vi vandrer op til Carlslund og spiser æggekage. Når æggekagen er fordøjet kan vi forlyste os med at lytte til Advokatens New Orleans Band, hvorefter vi tager båden hjem igen senest  kl. 17:30.

Det koster 260,- pr. person ekskl. drikkevarer, som skal indbetales på konto 6006892 regnr. 1551, efter tilmelding til formanden.

Betaler du inden 15. marts er beløbet kun 210,-

Tag derfor konen/kæresten med og få en hyggelig lørdag i godt selskab.

 

Se nærmere her: 130 jubi invitation