AFLYSNING!

Vi har modtaget nedenstående aflysning fra Assens.

Kære garderkammerater i Region IV.

Vi har i bestyrelsen i Assenskredsens Garderforening besluttet, at aflyse vores tradionsrige forårsskydning Bryggeriet Vestfyen Cup 2020 i Assens.

Skydningen, som var programsat til afholdelse tirsdag, d. 12. maj 2020 aflyses med baggrund i situationen omkring coronakrisen i Danmark.

Vi har i samråd med Assens Skytteforening, der ligeledes aflyser deres skydeturneringer her i foråret, besluttet, at det også er mest hensigtsmæssigt at aflyse vores skydning.

Vi håber, at I alle må få et godt forår alligevel, selvom der ikke bliver skydning i Assens i denne omgang.

Gardergolf

Gardergolf Fyn inviterer til golfturnering 2020:

NB: Deltagelse i turneringen er åben for alle gardere, som spiller golf og som er medlem af en af de fynske garderforeninger – Region IV.

Hermed planlagte datoer for Gardergolf 2020:

  • 01.05.2020 – Odense Eventyr Golfklub
  • 12.06.2020 – Faaborg Golfklub
  • 07.08.2020 – H.C. Andersen Golfklub, Bogense
  • 04.09.2020 – Odense Golfklub

Matchprogram: Ca. 2 uger før afviklingen af hver match udsendes invitation med program.

For deltagerne i Gardergolf Fyn gælder følgende regler:

  • Golfspilleren skal være medlem af en fynsk garderforening samt medlem af en golfklub under DGU eller
  • Golfspiller med en særlig godkendelse fra golfudvalget – der ikke er medlem af en fynsk garderforening, men medlem af en golfklub under DGU.

Der spilles stableford.

PS: Ved pointlighed vinder spilleren med laveste handicap.

Greenfee – den fynske ordning: Medlemmer fra de fynske golfklubber kan spille alle hverdage til kr. 200,-

Mødetid: 09.00, en time før første bold slås ud.

Første bold: slås ud kl. 10.00 præcis.

Matchfee til Gardergolf Fyn: kr. 80,00

Præmier: For hver match uddeles følgende præmier:

Vi spiller om 6 flasker god rødvin, hvor nr. 1, 2 og 3 modtager henholdsvis 3, 2 og 1 flaske(r) rødvin.

Alle arrangementer afsluttes med spisning og præmieoverrækkelse.

For mere information kontakt Ove Folmer Jensen på mail: ovefolmer@icloud.com

Kom og vær med i en hyggelig turnering.

AFLYSNING

Garderstuen den 19. marts er aflyst grundet landets kritiske tiltag overfor Covid19 (Coronavirus).

Vi har i bestyrelsen vedtaget at aflyse garderstuen, idet mange af vores medlemmer er i risikogruppe for at blive hårdt ramt ved smitte, grundet deres alder.

Næste garderstue er den 16. april hvor der serveres biksemad kl. 18:30. HUSK tilmelding til formanden senest 5 dage før.

Generalforsamling 2020

Torsdag den 27. februar mødtes 30 gamle gardere på restaurant Næsbyhovedskoven for at afholde ordinær generalforsamling.

Først blev fanen ført ind.

Inden generalforsamlingen blev der serveret torsk med tilbehør og pandekager. En tradition der har været holdt i hævd, så langt analerne går tilbage.

Herunder ses et udsnit af forventningsfulde deltagere.

Mellem hovedret og dessert var der tid til overrækkelse af årstegn.

Desværre var ikke alle tegnmodtagere mødt op. På billedet herunder ses de tilstedeværende tegnmodtagere med formand Henrik Gattrup på fløjen og fanebærer Finn Madsen i baggrunden.

Efter maden startede selve generalforsamlingen, hvor formand og udvalgsformænd, samt kasserer hver havde deres indlæg.

Kort fortalt var der ingen overraskelser, og alle modtog genvalg med applaus. dette må siges at være den bedste anerkendelse fra medlemmerne til bestyrelsen for deres arbejde.

Aftenen sluttede i fred og fordragelighed, med bestyrelsens ønske om at se så mange som muligt til årets arrangementer.

130 års jubilæumstur til Carlslund

Endelig oprandt den 6. juli 2019 hvor den Fyenske GF havde 130 års jubilæum.

Solskin?….nej det regnede hele formiddagen, så paraplyen måtte frem.

Vel ankommet til Filosofgangen hvor vores gamle fanebærer Poul Agertoft stod vagt ved skilderhuset, forsøgte formanden at få styr på tropperne.

 

3 geledder i stram antrædning? Nej det blev det ikke til. Det var sikkert fordi vi havde damer med. Dette ville ødelægge enhver retstilling med maven trukket ind og brystet frem!

Det nærmeste man kunne komme var en god køkultur for at komme ombord i båden “H.C. Andersen” som sejlede os en dejlig tur på Odense å ud til Fruens Bøge.

Efter en kort spadseretur ankom vi til Carlslund hvor vi samlet var 46 gamle gardere med fruer.

Snakken gik lystigt og Jacob der er medejer af restauranten fortalte lidt om historien. Jacob er selv gammel garder (okt 95), og er nu selvfølgelig også medlem i vores forening.

Så kom æggekagen på bordet, og den efterfulgtes af en sodavand eller 2. Jaaaa… man kunne da også skimte en øl og en snaps hist og her i dagens anledning.

Under maden begyndte musikken, som på denne dag var “Advokatens New Orleans band”, at spille skøn jazz musik. Snakken gik højt og det ene tomme fad blev afløst af nye fyldte, af de hjælpsomme tjenere.

Da maden og kaffen var sunket, gik selskabet tilbage ad skovstien til båden for at blive sejlet tilbage til udgangspunktet efter en god eftermiddag.

En stor tak skal lyde til dem der deltog og en særlig tak til de udenbys gæster fra Horsens GF som snart følger trop med deres jubilæum.

 

Sendy

Kongeskydning anno 2019

Torsdag den 6. juni kl. 16:00 præcis lød de første skud på banerne i Bullerup. Hermed var årets traditionelle Kongeskydning sat i gang. Fra starten var der lystig handel i indskrivningen, hvor rå mønt blev udvekslet med skydekort, skiver patroner og sågar en enkelt vand eller 2 for at dulme nerverne.

Når skytterne havde været på banen for at skyde en af de tre slags skydninger, Kongeskydningen, købeskydning eller pistolskydning, listede flere sig forbi ølkassen for at skylle resultatet ned.

Ventetiden gik med rafling og pilekast samt en masse gardersnak.

I alt dukkede 11 gæve skytter op. Dette var bedre end sidste år; men langt fra hvad der kunne forventes af en forening af vores størrelse.

 

Da klokken var 19 og efter et par omskydninger, stod det fast hvem der skulle præmieres.

Billedet viser fra venstre Konge: SEP 65 Jørgen Larsen, Kronprins: JUN 83 Sven Nyholm og Prins: JAN 77 Ole Isaksen samt formand Henrik Gattrup. Bagved vores fanebærer Finn Madsen

Ved den efterfølgende spisning af de medbragte madpakker, var der en af de kongelige der venligt sponserede en tår brændevin til alle. Tak for det!

 

Brunkål….Nej tak!

Torsdag den 11. april var der afslutning på sæsonen for garderstue. Dette er sædvanligvis blevet markeret med spisning af brunkål.

I år ønskede medlemmerne dog at få en anden spise. Bestyrelsen valgte derfor at prøve biksemad med tilbehør.

Kl. 18:30 præcis var der samlet 21 sultne gardere, klar til at gøre indhug på biksemaden; men så nemt skulle det ikke være. Som noget utraditionelt havde bestyrelsen nemlig også arrangeret foredrag om letbanen, hvorfor der var inviteret en gæst til at holde foredrag om denne. Efter en lille times oplysning, med mange spørgsmål fra de tilstedeværende, kunne man høre i krogene at maverne ikke bare knurrede….de rumlede!

Nils og Sendy svedte i køkkenet, med at lave fade klar med biksemad og spejle æg. Der var dog alligevel god ro og orden i køen til madbordet, hvor næsten 15 kg biksemad og et halvt hundrede spejlæg, forsvandt i gardermaverne inden sulten var stillet. Det eneste der ikke fandt nåde var rugbrødet, som der ikke var den store søgning på.

Da kaffen kom på bordet og snakken faldt lystigt, var der enkelte der nok mente at have spist lidt vel rigeligt meget. Alle var dog enige om at det havde været meget velsmagende, og sendte de bedste tanker til kokken på Café Dalkilden som havde lavet den gode biksemad.

Bowlingafslutning 2019

Torsdag aften den 28. marts mødtes 8 gamle gardere til endnu en dyst om pokalen for 2019.

Samme aften overrakte den nye bowlingformand René Lyholm pokalen 2018 til Frede Bang Olsen.

En stor tak til vores utrættelige Poul Agertoft for endnu et veludført arrangement.