Skydning

I Den Fyenske er skydeaktiviteterne fordelt over året.

koncentreret-pistolskytte

Vi skyder 15 meter skydning på både riffel og pistol i FKS hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV.

skytten_klar

200 meter skydning, med lidt større rifler foregår i Skallebøllecenteret, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg

kongeskydning2015

Den årlige Kongeskydning afholdes i Bullerup, på Mølledammen 18, Agedrup.

Og så bliver vi inviteret til diverse skydestævner på Fyn.

Og så er der den store skydning i Vingsted. dette er en årlig tilbagevendende begivenhed hvor hele familien kan være med. Her er der skydning både for gardere, damer og børn.

Fælles for alle skydeaktiviteter er at ALLE medlemmer er velkomne og at de annonceres løbende i kalenderen.

Gennem mange år har foreningen ligeledes deltaget i trekantskydning. Denne er beskrevet herunder historisk set.

Trekantskydning

Skydning har gennem årene haft en central rolle i Den Fyenske Garderforening. Gennem alle årene har foreningen således opfostret mange dygtige skytter.

En besværlig tid var dog under besættelsen, hvor man ikke havde lov til at bruge ”rigtige” rifler. Man måtte nøjes med en luftriffel. Denne riffel er stadigvæk i foreningens eje, og selvom den ikke har affyret et skud i mange år en den stadigvæk funktionsdygtig.

Optakten

Op gennem halvtredserne kæmpede foreningens skytter en brav kamp på landsplan, og i disse år var det vores skytter sammen med skytter fra Garderforeningen i København samt Garderforeningen for Kolding og omegn der løb med alle pladserne. Herunder kan ses et udpluk af landsskydningens placeringer.

  • 1953 1     Garderforeningen for Kolding og Omegn

Nr. 2     Garderforeningen i København

 

  • 1954 1     Garderforeningen for Kolding og Omegn

Nr. 3     Den Fyenske Garderforening

 

  • 1955 2     Den Fyenske Garderforening

 

  • 1956 1     Den Fyenske Garderforening

Nr. 2     Garderforeningen i København

 

  • 1957 1     Den Fyenske Garderforening

Nr. 2     Garderforeningen i København

 

På grundlag af ovenstående blev man enige om at oprettet en egentlig trekantsskydning, mellem disse tre foreninger.

OL Jan Stoltenborg som er formand for præsidiets skydeudvalg har gravet lidt i historien:

”Som jeg er blevet fortalt af nogle af de gamle – Flemming Grønning og Knud Sørensen -, så var det formanden for Garderforeningen i Københavns Skyttelaug, Valdemar Burghard, som tog initiativ til skydningen. Som resultaterne fra de første fem år tydeligt viser, så var netop de tre foreninger dominerende gennem alle årene, og Valdemar Burghard syntes derfor, at det kunne være spændende at de tre bedst skydende foreninger inden for De Danske Garderforeninger satte hinanden stævne til en fælles skydning. Som sagt så gjort. Indbydelse blev sendt ud, og heldigvis var alle med på ideen. At ideen efterfølgende skulle vise sig at være så stærk at den blev en fast tradition i de tre foreningers årsprogram, skyldes ikke bare spændingen ved konkurrencen, men i høj grad det venskab der er opstået mellem de deltagende gardere gennem alle årene.

Uden at have belæg for påstanden, vil jeg mene, at denne skydning er det ældste skydesamarbejde mellem flere garderforeninger inden for De Danske Garderforeninger.”

Dertil kan tilføjes et uddrag fra garderforeningen i Københavns Skyttelaug 25 års jubilæumsskrift 1967:

”Et af de bedste skyttesamarbejder, som skyttelauget har, indledtes i 1958 med skytterne fra Kolding og Odense garderforeninger. Det var ikke tilfældigt, at det blev disse to foreninger, idet de begge to gange havde vundet Gardernes Landsskydning. Matchen, som er årligt tilbagevendende og afholdes efter tur i de tre byer, har alle foreninger haft megen glæde af. De tre garderforeninger stiller hver en pæn sølvpræmie til rådighed, som uddeles ved et traktement efter skydningen til den bedste skytte på hvert hold. Et glimrende kammeratskab er opstået mellem skytterne fra disse tre byer, og man glæder sig hvert år meget til at være sammen både for at konkurrere men også for at hilse på hinanden. Et godt eksempel til efterfølgelse for andre garderforeninger.”

Nutiden

 

Trekantskydningerne har bestået gennem alle årene fra 1958, og ved halvtredsåret var det den Fyenske’s tur til at afholde og i haven bag Dannevirke blev alle deltagerne foreviget.

Det spænder for vidt at nævne alle, idet der selvfølgelig har været udskiftning i holdene. Dog har det gennem de seneste mange år været således at det ikke kun er et krav at man kan skyde, man skal også have godt humør, for når skydningen er overstået, starter det sociale der altid omfatter en god spisning, og enkelte ER set lidt klatøjede til morgenmaden næste dag, hvilket kan skyldes at den gode mad efterfølges af en øl eller to.

Mange traditioner er bibeholdt og enkelte nye er kommet til. Således har trekantskydningen fået sit eget logo, blandt andet på en standart som overdrages fra den afholdende forening til næste års vært ved morgenbordet inden afskeden.

Der er også indført en Havelågelukkerpokal, som uddeles til den skytte der havde sværest ved at ramme midten af skiven. Denne person viser sig altid at have mange gode undskyldninger for resultatet, det er således ALDRIG skytten selv der har gjort noget forkert!

 

 

Skydeudvalgsformand for Den Fyenske GF

Sendy H. Alstrøm